Welkom bij het NKF

Met bijzonder veel plezier presenteren het nieuwe gezicht van het Nederlands Koorfestival (NKF). Het muzikale boegbeeld in het nieuwe logo zingt de toekomst tegemoet, een mooie vertaling van de missie van het NKF:

“Het NKF wil het beste in de Nederlandse koorwereld ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken.”

Meer over het nieuwe gezicht van het NKF treft u hier!

Het NKF is de belangrijkste nationale korencompetitie van Nederland. De eerste editie had plaats in de jaren zeventig van de vorige eeuw, georganiseerd door de Koninklijk Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON). In de jaren negentig werd het NKF een activiteit die gedragen werd door meerdere landelijke koepelorganisaties.

Het NKF groeide uit tot een competitiemodel met een tweejaarlijkse cyclus waaraan op het hoogtepunt van voorrondes tot landelijke finale ruim 200 koren aan deelnamen. In de jaren na de millenniumwisseling werd het NKF een zelfstandige stichting met een onafhankelijk beleid en bestuur.

In de recente edities wordt de belangrijkste basis voor de unieke jury-beoordeling ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning die stijlneutraal toegepast kan worden. Dat gegeven is essentieel, aangezien het NKF het beste koor van Nederland wil duiden, ongeacht stijl of samenstelling. In iedere competitieronde wordt hetzelfde beoordelingssysteem gehanteerd, waardoor een koor in staat gesteld wordt om (al dan niet met een professionele koorcoach) gericht te werken om de prestatie te verbeteren. De voorrondes staan open voor alle koren. Hiervoor krijgt het koor een NKF-beoordeling die met een toelichtend juryrapport na afloop wordt toegestuurd.

De finale is alleen toegankelijk voor koren die tijdens de voorrondes tenminste 245 punten hebben behaald. Koren die tegen deze grens aan zitten krijgen een wild card die recht op een finaleplaats geeft indien er onvoldoende koren een directe plaatsing hebben behaald. Koren met een veelbelovende score kunnen een herkansing met NKF-coaching aanvragen. Tijdens de coaching wordt gericht gewerkt aan de aandachtspunten uit het juryrapport.

De komende NKF 2017-2018 wordt de eerste editie die vanuit het nieuwe NKF Beleidsplan 2017-2026 wordt georganiseerd.

cropped-NKF-WP-Visual-10.jpg