50 Jaar NKF

“Het NKF wil het beste in de Nederlandse koorwereld
ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken.” 

De inschrijving voor NKF 2019-2020
start half januari 2019!


En de winnaar is…

MAZE o.l.v. Merel Martens is NKF Koor van het Jaar 2018 met een NKF Beoordeling van maar liefst 278,9! Merel Martens won tevens de titel Dirigent van het Jaar 2018.

De Koornetwerk Nederland Stimuleringsprijs voor Beste Jeugdkoor is gewonnen door Giocoso o.l.v. Rita Scheffers (NKF Beoordeling 271,7). De NKF Publieksprijs 2018 is gewonnen door Zwingin Close Harmony o.l.v. Martin Rudolph (NKF Beoordeling 250,2).

Alle uitslagen zijn te lezen op het NKF Scorebord 2018.


Belangrijke getallen van het NKF 2018

 • In totaal 91 koren hebben zich aangemeld, bijna een verdubbeling t.o.v. de vorige editie.
 • In totaal hebben 2.639 koorzangers meegedaan.
 • Er zijn 9 zelfstandige Provinciale NKF Competities gehouden met evenveel provinciale winnaars voor de Nationale NKF Finale.
 • Er werden 5 Wildcards voor de Finale uitgereikt.
 • 12 koren hebben tijdens het NKF 2018 een NKF Predikaat behaald.
 • 8 koren behaalden het predikaat “NKF Topkoor” (255 punten of hoger).
 • 4 koren behaalden het predikaat “NKF Kwaliteitskoor” (245-254 punten). 
 • De provinciale competities trokken in totaal 4.025 bezoekers, gemiddeld ruim 450 per provinciale competitie.
 • Naar schatting hebben zo’n 1.250 bezoekers de Nationale NKF Finale in de Schouwburg Hengelo bezocht (toegang was gratis met inloop vanuit Amusing Hengelo)
 • Op de dag van de NKF Finale (2 juni 2018) hebben 55.222 unieke bezoekers de website www.nederlandskoorfestival.nl bezocht, waarvan:
  de stempagina 21.167 unieke bezoekers kreeg;
  de livestream-pagina 8.243 unieke bezoekers kreeg.
 • Bij het sluiten van de stemtermijn waren 16.391 stemmen uitgebracht
  (om exact 17.00 uur is een screendump gemaakt van zowel de stempagina als de Facebook-poll).

Let’s Sing, …en vóel de magie van het koor!

Het NKF is de belangrijkste nationale korencompetitie van Nederland. Eind jaren zestig van de vorige eeuw plaats organiseerde de Koninklijk Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON) de eerste editie van het Nederlands Koorfestival. Het landelijke korenfestival kwam voort uit een eerder initiatief dat enige jaren daarvoor startte vanuit de Publieke Omroep: het AVRO-Koorfestival. In de jaren negentig werd het NKF een activiteit die gedragen werd door de landelijke VNK (koepelorganisatie) met ondersteuning van de SNK (ondersteuningsinstituut) het latere Kunstfactor.

Het NKF groeide uit tot een competitiemodel met een tweejaarlijkse cyclus waaraan op het hoogtepunt van voorrondes tot landelijke finale ruim 200 koren aan deelnamen. In de jaren na de millenniumwisseling werd het NKF een zelfstandige stichting met een onafhankelijk beleid en autonoom bestuur met Hilbrand Adema als zakelijk leider. Hoewel het aantal deelnemende koren drastisch terugnam, bleef de kwaliteit van de koren die de Finale haalden onveranderd zeer hoog.

In de recente edities werd door artistiek leider John Damsma de belangrijkste basis voor de unieke jury-beoordeling ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning die stijlneutraal toegepast kan worden. Dat gegeven is essentieel, aangezien het NKF het beste koor van Nederland wil duiden, ongeacht stijl of samenstelling. In alle competities, provinciaal en landelijk, wordt hetzelfde beoordelingssysteem gehanteerd, waardoor een koor in staat gesteld wordt om (al dan niet met een professionele koorcoach) gericht te werken om de eigen prestatie te verbeteren.

NKF 2017-2018 was de eerste editie die vanuit het nieuwe NKF Beleidsplan 2017-2026 wordt georganiseerd. Onder leiding van zakelijk leider Marjon Hoedeman wordt de nieuwe opzet met zelfstandige provinciale competities georganiseerd.  Na jarenlange terugloop van het aantal deelnemende koren, is voor het eerst weer sprake van een grote toename tot zelfs bijna verdubbeling ten opzicht van de voorgaande editie. Het NKF weet na 50 jaar haar toonaangevende positie weten te behouden in de speurtocht naar het beste in de Nederlandse koorwereld.