Over het NKF

Het Nederlands Koorfestival (NKF) is al meer dan 50 jaar de belangrijkste nationale competitie en boegbeeld voor Nederlandse amateurkoren. De belangrijste activiteit omvat een tweejaarlijkse cyclus met 12 zelfstandige Provinciale NKF Competities, waarvan de winnaars deelnemen aan de Landelijke NKF Finale. De winnaar mag zich ’Koor van het Jaar’ noemen.

Het NKF wil het beste in de Nederlandse koorwereld ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken. Vanuit deze missie brengen het NKF vele koren samen in korenfestivals en wordt een krachtige impuls gegeven om optimaal te presteren. Hoogwaardige terugkoppeling op de uitvoering geeft koor en dirigent waardevolle richting voor kwaliteitsverbetering.

Het NKF heeft een unieke jury-beoordeling ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning die stijlneutraal toegepast kan worden. Dat gegeven is essentieel, aangezien het NKF het beste koor van Nederland wil duiden, ongeacht stijl of samenstelling. Met deze NKF Beoordeling krijgt een koor een kwalitatief beeld in perspectief tot andere koren in Nederland en brengt het NKF de kwaliteit van de Nederlandse koren op objectieve wijze in kaart. Voor koren die in de hoogte kwaliteitsklasse presteren open het NKF haar netwerk om breder prodiumervaring op te kunnen doen.

Van Provinciale NKF Competitie tot en met de Landelijke NKF Finale wordt hetzelfde beoordelingssysteem gehanteerd, waardoor een koor tussen provinciale competitie en finale in staat gesteld wordt om met een professionele koorcoach gericht te werken aan de hand van de aandachtspunten uit het juryrapport.

Geschiedenis in het kort
Het Nederlands Koorfestival (NKF) is al in de jaren zestig van de vorige eeuw gestart als een van de belangrijke activiteiten van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumkoren Nederland (KBZON) in samenwerking met de AVRO. Daarna werd het een activiteit die gedragen werd meerdere landelijke koren-organisaties. Sinds 2009 is het NKF een zelfstandige stichting met een onafhankelijk beleid en bestuur.

Doelstellingen van het NKF
Het NKF wil zich profileren als boegbeeld van de Nederlandse koorwereld. Dat doen we op twee manieren: door het bevorderen van de kwaliteit van de koorzang en het vergroten en verbreden van de deelname van koren.

De bevordering van de kwaliteit gebeurt vooral in de competitie en in de bijbehorende coaching. Met ingang van het NKF 2017-2018 wordt ieder deelnemend koor professionele coaching aangeboden, naar keuze op het gebied van vocale stemtechniek, presentatie (regie) en muzikaal leiderschap (dirigent). Bovendien is het een hele uitdaging om de finale van het NKF te bereiken, omdat je je als koor écht moet onderscheiden. En dat moet ook, omdat het NKF het beste wil laten horen op koorgebied.

Het vergroten en verbreden van de deelname van koren is een tweede belangrijke doelstelling van het NKF. Wij willen zoveel mogelijk koren bereiken en deze de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen. We streven dus naar het bereiken van de hele breedte van de koorwereld. Dat komt ook tot uiting in de veelheid van soorten koren die we willen bereiken. Ieder koor is welkom: van gregoriaans koor tot popkoor en van kamerkoor tot oratoriumkoor; van middeleeuwen tot romantiek en van gospelkoor tot piratenkoor.

Structuur van het NKF
Winnen is natuurlijk leuk, maar deelnemen aan het NKF is het allerleukst. En bovendien bijzonder leerzaam! Daarom mag ieder koor in Nederland meedoen aan het NKF. Met ingang van de cyclus 2017-2018 worden voor het eerst Provinciale en regionale kampioenschappen gehouden. Voor deze competities kunnen koren ook videoregistraties inleveren voor deelname.

De Provinciale of Regionale NKF Competities worden veelal in samenwerking met bestaande korenorganisaties georganiseerd. In de meeste gevallen zorgen we bij de voorrondes voor een eigen jury, maar in een aantal gevallen gaan we af op de resultaten van het evenement. Zo krijgt bijv. de overall winnaar van de Bert Eerden troffee van het BALK TOPfestival recht op een directe plaats in de Finale.

Jurering, punten, coaching en Koor van het Jaar
De objectiviteit van de jurering in de voorrondes en de finale van het NKF is gewaarborgd door een vast centraal juryvoorzittersteam dat onder leiding van John Damsma een centrale coaching krijgt om de selectiecriteria af te kaderen en gelijkwaardige objectiviteit te bewerkstelligen. Daarnaast is er het heldere competitiereglement dat als leidraad geldt. De ervaring leert dat de onafhankelijke beoordelingen van de individuele juryleden meestal dicht bij elkaar liggen. Dat er vrijwel geen extreme beoordelingen voorkomen wijst op een solide beoordelingssysteem én een hoge mate van deskundigheid van de juryleden.

  • Ieder koor ontvangt een officiële NKF Beoordeling, gebaseerd op 3 juryleden die ieder voor 10 criteria maximaal 10 punten kunnen geven. De maximale score is daarom 300.
  • Het koor dat op een Provinciale of Regionale NKF Competitie het hoogste aantal punten behaalt wordt “Beste Koor van de Provincie of Regio” en mag die titel twee jaar lang dragen.
  • Bij het behalen van 255 punten of meer ontvangt een koor het predicaat “NKF Topkoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 8. Alle NKF Topkoren die de eigen provinciale competitie niet winnen ontvangen een “Wildcard” die na afloop van alle provinciale competities alsnog kans geeft op deelname aan de landelijke NKF Finale.
  • Bij het behalen van NKF Beoordeling van minimaal 245 en maximaal 254,5 punten ontvangt het koor het predicaat “NKF Kwaliteitskoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 7,5.
  • Bij iedere Provinciale NKF Competitie wordt ook een “NKF Publieksfavoriet” gekozen. Alle publieksfavorieten ontvangen een “Wildcard” die na afloop van alle provinciale competities als nog kans geeft op deelname aan de landelijke NKF Finale.
  • BALK Top Festival: Het winnende koor in de TOP-klassen krijgt het recht op een directe finaleplaats in het NKF.

Het koor dat op de landelijke NKF Finale het hoogste aantal punten behaalt wordt “Koor van het Jaar” en mag die titel twee jaar lang dragen.